Aktif okul sistemi uygulayan Gaziantep Amerikan Kültür Koleji çeşitli fiziksel aktiviteler ile günde en az 4000 adım attırmayı hedeflemektedir. Bunun yanısıra doğal ve dengeli bensenme ile sağlıklı nesiller yetiştirmeyi hedeflemektedir.

Fiziksel aktivite çocuk ve ergenlerin sağlığını ve iyi olma hallerini farklı yollarla desteklemektedir. Bunların yanında öğrenme ve bilişsel fonksiyonlar üzerinde pozitif etkisi vardır. Fiziksel aktiviteler hafıza ve belleği, yönetici fonksiyonları ve dolayısı ile akademik başarıyı artırır. Bütüne baktığımızda çocukların fiziksel olarak aktif bir yaşam biçimi kazanmalarını desteklemek oldukça mantıklıdır.

Okullar çocukların fiziksel aktivite düzeyini artırmak için imkan sunmak zorundadır. Araştırmacılar okul gününe çocukların yaşına ve düzeyine uygun farklı fiziksel aktivitelerin dâhil edilmesini önermektedir. Böylece çocukların fiziksel, psikolojik ve sosyal gelişimlerine katkıda bulunurken çocukların sağlıkları, iyi olma halleri ve öğrenmeleri artacaktır.

Telif Hakkı © 2018 Gaziantep Amerikan Kültür Koleji - Bilgi İşlem Merkezi